For norsk næringsliv

Innovasjon Norge Norges Sjømatråd INTSOK INTPOW Veiledningskontoret for næringsutvikling i utviklingsland Norfund Nærings og handelsdepartementet Fiskeri og kystdepartementet Arbeidsgiverservice (UDI) Norges Rederiforbund   Les mer

Sri Lanka achieved an economic growth of 7.4 percent in the year 2014 slightly higher than that of 7.2 percent in 2013. Higher growth rate was due to large-scale investment in the infrastructure projects with foreign borrowings and higher public expenditure in the recent years. Les mer

Sri Lanka har ratifisert 24 ILO-konvensjoner og alle åtte hovedkonvensjoner. Disse åtte hovedkonvensjonene inkluderer frihet fra tvangsarbeid, organisasjonsfrihet, rett til å organisere kollektive forhandlinger, lik lønn for kvinner og menn for arbeid av lik verdi, minimumsalder og avskaffelse av barnearbeid. Les mer

Ambassaden i Colombo bistår norske virksomheter på Sri Lanka på ulike måter, blant annet med å etablere og styrke kontakter. Ambassaden og ambassadørens residens kan være nyttige møteplasser og arenaer for norske bedrifter. Les mer

Hvis du er arbeidsgiver og ønsker å rekruttere utenlandsk arbeidskraft, kan du henvende deg til Arbeidsgiverservice i UDI med spørsmål. Les mer

Ordningen med tidlig arbeidsstart innebærer at arbeidsgivere som oppfyller visse kriterier, kan rekruttere arbeidskraft direkte og la arbeidstakerne begynne å arbeide før søknaden er behandlet. Les mer

Sri Lanka har erfart betydelig økonomisk vekst siden krigens slutt. Med 8% hadde landet den største veksten i Sør Asia i 2011, men så en nedgang til 6.4% i 2012. Nedgangen skyldtes primært den globale finanskrisen som rammet eksportnæringen, strammere makroøkonomisk politikk og at jordbrukssektoren ble suksessivt rammet av tørke og flom. Veksten tok seg opp i 2013 til 7.3%. For 2014 anslår IMF... Les mer

Veiledningskontoret hjelper bedrifter som vil etablere seg i utviklingsland med råd og veiledning, særlig knyttet til virkemidler og finansieringsmuligheter. Les mer